Doneer of sponsor

U kunt onze stichting en daarmee de projecten die wij doen op verschillende manieren helpen.

• Eenmalige donatie

In overleg met onze partnerorganisatie NCC wordt gekeken waar dit geld het beste aan besteed kan worden. Dit kan een algemene donatie zijn voor een specifiek project.

• Maandelijkse donatie

Elke maand doneert u een vast bedrag. De stichting bekijkt waarvoor dit geld het beste gebruikt kan worden.

• Sponsoring van een kind bij een van onze lokale partners

U bent de sponsor van een kind en u betaalt het schoolgeld waardoor het kind naar school kan gaan.
Meer informatie over het sponsoren van een kind vindt u onder projecten.

Doneer of sponsor Stichting Omwana Uganda

Donaties kunt u storten op rekeningnummer:
NL59SNSB0879789484
Ten name van ‘Stichting Omwana Uganda’ te Zuidwolde.
BIC – code:  SNSBNL2A

 

Alle donaties komen volledig ten goede aan de projecten in Oeganda. Bestuursleden van de stichting ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de stichting.

De Stichting is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting.

Geef een antwoord