Missie en visie

 

Stichting Omwana Uganda gelooft dat we door het bieden van kansen en samenwerking met lokale organisaties het leven van Oegandese kinderen stap voor stap kunnen verbeteren.
Stichting Omwana Uganda helpt kwetsbare kinderen om naar school te gaan en alleenstaande moeders om een inkomen te verdienen.

 

 

 

 

 

 

Het stimuleren van onderwijs en zelfredzaamheid èn het bevorderen van een gezonde leefsituatie zijn voor ons belangrijke drijfveren. Dit willen we bereiken door kleinschalige lokale projecten te ondersteunen, in samenwerking met de lokale bevolking en partners in Oeganda en Nederland.
Wij zijn er van overtuigd dat door het steunen van ontwikkelingen en de samenwerking met lokale organisaties projecten kunnen slagen.
We nemen niet over, maar streven naar structurele en duurzame oplossingen.

In Nederland zoekt Stichting Omwana Uganda samenwerking met personen, scholen, kerken, organisaties en bedrijven. Dit om te vertellen over de stichting, om projectideeën uit te wisselen, financiële steun te verkrijgen voor de projecten en waar mogelijk samenwerking in het kader van de verschillende projecten te realiseren.

 

Stichting Omwana Uganda werkt zonder een winstoogmerk.