Jaarverslag

Elk jaar doet het bestuur van Stichting Omwana Uganda verslag van de activiteiten en de financiën van het voorgaande jaar.

Resultaten in 2022

Hierbij het jaarverslag over 2022 en tevens het laatste jaarverslag van de stichting. In dit jaarverslag blikken we terug naar de resultaten in 2022, maar ook naar de afgelopen 10 jaren.

Zie hier het jaarverslag over 2022

Resultaten in 2021

Ons jaarverslag over 2021 is verschenen. In dit jaarverslag leest u over de uitvoering van de projecten in 2021. Ook 2021 was een jaar waarin onze projecten gehinderd werden door de Covid 19 pandemie die ook in Oeganda voor een lange lockdown heeft gezorgd.

Zie hier het jaarverslag 2021

Resultaten in 2020

Ons jaarverslag over 2020 is verschenen. In dit jaarverslag leest u alles over de activiteiten die we in 2020 hebben uitgevoerd.

2020 was door de Covid 19 pandemie een moeilijk jaar. Het heeft de werkzaamheden voor de nieuwe pilot in Mende erg vertraagd. Ook zijn de scholen een tijd dicht geweest.

C&S in Mende is uiteindelijk in het najaar van 2020 van start gegaan. En de kinderen die via ons Onderwijs project worden gesteund zijn we tijdens de lockdown blijven steunen.

Een jaar van vallen en opstaan en ondanks alles toch mooie resultaten. Hierover leest u meer in ons jaarverslag.


Voorgaande jaarverslagen

Het jaarverslag over 2019 kunt u hier nog teruglezen.

Het jaarverslag 2018 kunt u hier nog teruglezen.

Het jaarverslag 2017 is vastgesteld in april 2018. Bekijk het jaarverslag 2017 via deze link Jaarverslag 2017 Stichting Omwana Uganda – definitief . Het geeft een beeld van de werkzaamheden van de stichting in 2017, inclusief de financiële verantwoording over het boekjaar.

Het jaarverslag over 2016 is vastgesteld in april 2017. Voor meer informatie zie deze link http://omwanafoundation.com/wp-content/uploads/2017/12/Jaarverslag-2016-Stichting-Omwana-Uganda-april-2017.pdf

Het jaarverslag over 2015 is vastgesteld in april 2016. Wilt u dit document nog bekijken, dat kan via deze link

Het jaarverslag over 2014 is vastgesteld in april 2015. Wilt u het nog bekijken? Dat kan via deze link.
Het jaarverslag over 2013 is vastgesteld in april 2014 en via deze link te bekijken.
Het jaarverslag over 2012 is vastgesteld in april 2013 en is via deze link te bekijken.