Doelstelling

De stichting heeft als doel:

–          Het ondersteunen van de ontwikkeling van kwetsbare kinderen in Oeganda.

–          Het verrichten van alle verdere handelingen die met bovenstaande in de ruimste                    zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

 

 

 

 

 

Beoogde resultaten:

–          Het opzetten van kleinschalige lokale projecten in nauwe samenwerking met de                      lokale bevolking en organisaties in Oeganda.
Voorbeelden zijn het Onderwijsproject, Project Skills4life en  de verkoop van sieraden.

–          Het zoeken van sponsors en donateurs voor onze projecten.

–          Het ondersteunen van onze samenwerkingspartners in Oeganda.