Het bestuur

In het bestuur van stichting Omwana Uganda hebben zitting:
Nienke Voppen, voorzitter
Hans Berghuis, penningmeester
Heleen Langen, secretaris

Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor haar werkzaamheden.