Beleidsplan

De voornemens voor 2019 t/m 2022 zijn opgenomen in het beleidsplan 2019-2022 van Stichting Omwana Uganda.

Missie en visie

Stichting Omwana Uganda ondersteunt alleenstaande moeders om een inkomen te verdienen en kwetsbare kinderen om naar school te gaan. Het stimuleren van onderwijs en zelfredzaamheid èn het bevorderen van een gezonde leefsituatie zijn voor ons belangrijke drijfveren.

Dit willen we bereiken door kleinschalige lokale projecten te ondersteunen, in samenwerking met de lokale bevolking en partners in Oeganda en Nederland.
Wij zijn er van overtuigd dat door het steunen van ontwikkelingen en de samenwerking met Oegandese organisaties projecten kunnen slagen en we daardoor samen een bijdrage kunnen leveren aan de Oegandese samenleving. We nemen niet over, maar streven naar structurele en duurzame oplossingen.

We blijven het accent leggen op Skills4life, een project voor alleenstaande moeders in Oeganda. Daarnaast leggen we binnen het Onderwijsproject het accent op het kunnen volgen van onderwijs door meisjes. We ondersteunen daarbij gezinnen vanuit de thuissituaties.

Ten behoeve van de stichting en onze projecten en werkzaamheden wil het bestuur in de beleidsperiode meer donateurs gaan werven. Daarnaast wil ze middels acties en presentaties meer aandacht voor het werk van de stichting vragen.

Meer weten over de concrete beleidsvoornemens voor 2019 t/m 2022? Bekijk hier het volledige beleidsplan.