Over Omwana Uganda

Wat doet Omwana Uganda?

Stichting Omwana Uganda helpt kwetsbare kinderen om naar school te gaan en alleenstaande moeders om zelfstandig een bestaan op te bouwen.
Onze drijfveren zijn het stimuleren van onderwijs en zelfredzaamheid én het bevorderen van een gezonde leefsituatie. Hiervoor ondersteunen we kleinschalige lokale projecten, in samenwerking met de lokale bevolking en partners in Oeganda en Nederland.

Onze overtuiging

Wij zijn ervan overtuigd dat we de ontwikkeling van Oegandese kinderen stap voor stap kunnen verbeteren door het bieden van kansen en door samen te werken met lokale organisaties. We nemen niet over, maar streven naar structurele en duurzame oplossingen.

Onze werkwijze

Met Stichting Omwana Uganda doen we concreet het volgende:
• het opzetten van kleinschalige lokale projecten in nauwe samenwerking met de lokale bevolking en organisaties in Oeganda. Voorbeelden zijn het onderwijsproject en het leer- en werkproject Skills4life.
• het zoeken van sponsors en donateurs voor onze projecten
• het ondersteunen van onze samenwerkingspartners in Oeganda.

In Nederland zoeken we samenwerking met personen, scholen, kerken, organisaties en bedrijven. We doen dit om:
• projectideeën uit te wisselen
• financiële steun te verkrijgen voor de projecten
• waar mogelijk samenwerking in het kader van de verschillende projecten te realiseren.

Onze naam

De naam van de stichting komt uit het Luganda, een van de belangrijkste inheemse talen in Oeganda. Omwana betekent kind. De stichting heet dus feitelijk Kind van Oeganda.

Geef een antwoord