Onderwijsproject

Onderwijs is één van de rechten van het kind. Helaas gaan in Oeganda nog lang niet alle kinderen naar school. Niet alle ouders kunnen het schoolgeld betalen voor hun kinderen. Daarnaast zijn er nog kosten voor een uniform, boeken, pennen en andere schoolbenodigdheden. Kosten die ouders niet op kunnen brengen.
Stichting Omwana Uganda vindt dat goed onderwijs de weg is naar een betere toekomst. Daarom steunen wij kinderen financieel zodat zij naar school kunnen gaan.

Stichting Omwana Uganda steunt onderwijs

Sponsoring schoolgeld

Wij zoeken sponsoren om kinderen naar school te kunnen laten gaan. Al vanaf 5 euro per maand kunnen we een kind helpen.  Van dit bedrag betalen we de schoolspullen en het schoolgeld.
Kosten voor het naar school gaan kunnen oplopen tot 55 euro per maand. Zeker als een kind naar een kostschool gaat, omdat er geen ouders zijn die voor hem of haar kunnen zorgen. Dan zijn er extra kosten voor onderdak, maaltijden en medische zorg.