Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is recent vastgesteld door het bestuur. Het bestuur heeft daarbij de financiën over 2013 laten controleren door een deskundige buiten het bestuur, dit conform de statuten. In apr... Read More