ANBI

Stichting Omwana Uganda is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Uw giften zijn onder bepaalde voorwaarden aftrekbaar voor de vennootschapsbelasting of de inkomstenbelasting.

ANBI-gegevens

Fiscaal nummer: 8515.42.268
Dossiernummer: 82.961
KvK- nummer: 55041833

Beloningsbeleid

Volgens de statuten van de stichting krijgen de bestuursleden van Omwana Uganda geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de kosten die zij maken bij uitoefening van hun functie.