Jaarverslag 2017

Resultaten in 2017

In 2017 hebben we ons project Skills4life weer kunnen uitbreiden en daar zijn we trots op. Skills4life is een project voor alleenstaande moeders in Nansana en omgeving.

Alweer het 3e jaar van dit project. In 2017 is de 4e groep afgerond en de 5e groep vrouwen gestart met de training voor naaister/kleermaker. Dit betekent dat er vanaf 2015 tot eind 2017 al 29 alleenstaande moeders zijn opgeleid als naaister/ kleermaker.

Ook de training Chicken & Vegetables heeft een vervolg gekregen in 2017. De 2e groep is afgerond en de 3e groep is in 2017 gestart met weer 16 vrouwen. In deze training leren ze een kleine kippenhouderij te starten, kippen uit te broeden en te houden. De eieren worden verkocht en bevruchte eieren worden weer uitgebroed. In deze training van ongeveer 5 maanden leren 16 vrouwen hoe ze een kleine kippenhouderij kunnen starten, kippen uit te broeden en te houden

De stichting heeft in 2017 11 kinderen ondersteund. Met geld van sponsors of via donaties konden deze kinderen in Oeganda naar school gaan.

De stichting heeft naast sponsoring ook donaties mogen ontvangen van verschillende kerken, bedrijven en individuen die ten goede komen aan het Onderwijsproject en het project Skills4life.

 

Bekijk het jaarverslag 2017 via deze link Jaarverslag 2017 Stichting Omwana Uganda – definitief . Het geeft een beeld van de werkzaamheden van de stichting in 2017, inclusief de financiële verantwoording over het boekjaar.

 

 

 

http://omwanafoundation.com/wp-content/uploads/2018/07/Jaarverslag-2017-Stichting-Omwana-Uganda-definitief.pdf

Geef een antwoord