Jaarverslag 2013

Het jaarverslag 2013 is recent vastgesteld door het bestuur. Het bestuur heeft daarbij de financiën over 2013 laten controleren door een deskundige buiten het bestuur, dit conform de statuten.
In april heeft mevr. A.G. Jochems, woonachtig te Zuidwolde, haar akkoord gegeven over het financieel verslag 2013.

Het jaarverslag is  op te vragen bij het secretariaat of hier te downloaden:

Jaarverslag 2013 Stichting Omwana Uganda – april 2014