Stichting Omwana Uganda bestaat 2 jaar!

Deze maand is het 2 jaar geleden dat Stichting Omwana Uganda is opgericht!

In deze 2 jaar hebben we stap voor stap onze stichting vorm gegeven en samen met Oegandese organisaties projecten gestart en activiteiten ontplooid met als doel kwetsbare kinderen een kans te geven!

En natuurlijk zijn we nog op zoek naar sponsors en donateurs!

Uw gift is van harte welkom!
Ons rekeningnummer is NL59SNSB0879789484