Jaarverslag 2012

Het jaarverslag van de stichting is een tijdje geleden vastgesteld door het bestuur. Het bestuur heeft daarbij de financiën over 2012 laten controleren door een deskundige buiten het bestuur, dit conform de statuten. Eind april heeft mevr. A.G. Jochems, woonachtig te Zuidwolde, haar akkoord gegeven over het financieel verslag 2012.

Het jaarverslag is  op te vragen bij het secretariaat of hier te downloaden:

Jaarverslag 2012 Stichting Omwana Uganda we – def april 2013