Jaarverslag

Elk jaar doet het bestuur van Stichting Omwana Uganda verslag van de activiteiten en de financiën van het voorgaande jaar.

Resultaten in 2019

Ons jaarverslag over 2019 is weer verschenen. In dit jaarverslag leest u alles over de projecten die we in 2019 hebben uitgevoerd..
In 2019 hebben we weer mooie resultaten bereikt met ons project Skills4life. Skills4life is een project voor alleenstaande vrouwen in Nansana en omgeving. Alweer het 5e jaar van dit project.

In 2019 heeft de 6e groep vrouwen de training kleermaker afgerond. Hoewel er veel animo is voor een vervolg hebben we helaas om financiële redenen nog geen volgende groep kunnen starten. Tot nu toe hebben 35 vrouwen deze training gevolgd.
Ook de training Chicken & Seeds heeft een vervolg gekregen in 2019. Er is weer een trainingsgroep afgerond en in november een nieuwe groep gestart. Tot nu toe hebben 84 vrouwen deze training gevolgd.

Ook hebben we in 2019 ons Onderwijsproject weer kunnen uitvoeren. We steunen op dit moment 10 kinderen.
Benieuwd naar alle resultaten? Kijk voor het hele jaarverslag hier.


Voorgaande jaarverslagen

Het jaarverslag 2018 kunt u hier nog teruglezen.

Het jaarverslag 2017 is vastgesteld in april 2018. Bekijk het jaarverslag 2017 via deze link Jaarverslag 2017 Stichting Omwana Uganda – definitief . Het geeft een beeld van de werkzaamheden van de stichting in 2017, inclusief de financiële verantwoording over het boekjaar.

Het jaarverslag over 2016 is vastgesteld in april 2017. Voor meer informatie zie deze link http://omwanafoundation.com/wp-content/uploads/2017/12/Jaarverslag-2016-Stichting-Omwana-Uganda-april-2017.pdf

Het jaarverslag over 2015 is vastgesteld in april 2016. Wilt u dit document nog bekijken, dat kan via deze link

Het jaarverslag over 2014 is vastgesteld in april 2015. Wilt u het nog bekijken? Dat kan via deze link.
Het jaarverslag over 2013 is vastgesteld in april 2014 en via deze link te bekijken.
Het jaarverslag over 2012 is vastgesteld in april 2013 en is via deze link te bekijken.